Όροι Χρήσης

1. Σε προϊόντα τεμαχίου τα γραμμάρια ανά προϊόν ενδέχεται να παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις.

2. Σε προϊόντα κιλού τα γραμμάρια και τα τεμάχια ανά κιβώτιο ενδέχεται να παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις.

3. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.

4. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν μεταφέρονται από φορτηγά της εταιρίας η ευθύνη και το κόστος μεταφοράς βαραίνει τον πελάτη.

5. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.